Tonsättaren och organisten Olof Åhlström föddes på den lilla skattebondegården Åletorp i Vårdinge socken i Södermanland den 15 augusti 1756. När han var 16 år lämnade han hemmet för att fotvandra till Stockholm, dit han kom fram den 19 augusti 1772, dagen för Gustaf III:s revolution. Den av Gustaf III nyinstiftade Musikaliska Akademien tog emot honom som en av de första eleverna. 1779 blir Olof organist i Maria Magdalena kyrka på Södermalm, och lockas senare över till Jakobs kyrka där han verkar till sin död den 11 augusti 1835.   
Olof Åhlström kan beskrivas som en skapare av den svenska motsvarigheten till den tyska liedern, Det är främst Olof Åhlströms förtjänst att den nydiktade svenska vistraditionen fick en så lyckosam utveckling. Med rötterna i Bellmans musikaliska diktning sträcker den sig sedan över Geijer, Almqvist och Sjöberg vidare till Taube, Ferlin och Lundell.
   Mellan 1789-1834 lät Åhlström publicera periodiskt utkommande nothäften med musik och dikt från Sverige och kontinenten som han kallade Musikaliskt Tidsfördriv. Han bidrog också själv med ”wisor” till texter av bl.a. vännerna Kellgren, Valerius, Charlotte Cederström, Franzén och svägerskan Anna Maria Lenngren. Små vokala underverk som för tankarna till den tyska lieder traditionen och som idag fallit i glömska. Tack vare Åhlströms initiativ att teckna ned och låta trycka Bellmans verk kunde Fredmans Epistlar och Sånger räddas till eftervärlden.
Åhlström gav även ut Skaldestycken satte i musik bestående av två separata delar – en graverad med noterna och första versen textunderlagd och en satt med konventionella typer för dikterna enbart. Att gravera var dyrt, att trycka med typer billigare. På detta sätt kunde priset hållas nere på Skaldestycken och bli var mans egendom.
 
Musikaliskt tidsfördriv och Skaldestycken satte i musik är huvudkällorna till de program som Anna Nyhlin och Bernt Malmros erbjuder.

Projektet

Nu - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Spegelklara viken - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Marche - Bernt Malmros
00:00 / 00:00

CD med Gustaviansk Julmusik, inspelad 2015.

 


 

Gläd dig du Kristi brud - Anna Nyhlin
00:00 / 00:00
Och vi ska skära havre - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Pastoral - Bernt Malmros
00:00 / 00:00