PROGRAM

Melankolisk fantasi
- Ett program med svensk musik från tiden runt år 1800

 
Programmet bjuder på musik av Olof Åhlström från hans egna publikationer och med texter av hans samtids mest hyllade poeter. Programmet finns även i en version med titeln Saliga timma som har fokus på texter med sakral anknytning.
 
 

På resa genom Europa med J H Roman
- ”Stamfader för Musiken i wårt land”

 
År 1715 påbörjade en 21 år gammal ”musicant” i Stockholm, Johan Roman, sin första studieresa. Den går till tidens hetaste musikaliska knutpunkt, London. När han återkommer till Stockholm efter sex års bortavaro har han hunnit insupa det allra senaste i musikväg. Intrycken står bland andra Händel, Bononcini, Porpora, Pepusch, Geminiani och Croft för – italienare, om inte av födsel, så dock till kynne och smak. Romans andra långa studieresa gör han som etablerad hovkapellmästare under åren 1735-37. Den här gången går resan först tillbaks till London där Händel fortfarande är den stora ledstjärnan. I Paris väljer dock Roman att inte ge sig till känna – stadens musikliv imponerar inte på honom. I Italien känner han sig åter hemmastadd. Han besöker Rom, Neapel, Padua, Venedig, Florens och Bologna och träffar eller knyter kontakter med musiker som Albinoni, Gasparini, Scarlatti, Marcello, Locatelli, Vivaldi och Tartini. Hemresan går över Wien, München, Augsburg och Dresden. Här är Quantz, Graun och Hasse de stora inspiratörerna. Ur dessa musikaliska resor tar våra konsertprogram sin gestalt. Vi gläntar på locket till Romans egen musikaliska skattkista och öser också ur några av hans musikaliska inspiratörers rika verkflora. Sånger och arior varvas med instrumentalmusik, texter av samtida poeter, anekdoter och miljöskildringar. En salong i Romans anda.
 
 

Mozart, Kraus och Åhlström
- tre tonsättare födda 1756

 
Mozart föddes den 27 januari i Salzburg, där han redan som 4-åring påbörjade sin lysande karriär. Kanske anade hans föräldrar redan då vad som komma skulle. Mozart är idag en av våra mest älskade och kända kompositörer inom den klassiska musiken, och behöver kanske ingen närmare presentation. Något mindre kända för de flesta är de andra två kompositörerna i programmet som föddes samma år som Mozart, Josef Martin Kraus och olof Åhlström. Kraus var en svensk tonsättare av tysk härkomst som snabbt fick en ledande ställning i den gustavianska epokens musikliv. Han skrev såväl vokal. ocm instrumentalmusik, två operor och en begravningskantat för Gustav den III. Han cirkulerade i kretsarna kring Bellman och författare som Anna-Maria Lenngren.
Åhlström finns beskriven i texten ovan. I detta program bjuds det på lider av Mozart, airs och chansens av Kraus och sånger av Åhlström
 
 
 

I ofredens skugga
- texter från Sveriges och Finlands gemensamma rike av bland andra F M Franzén, M Choraeus, A G Silfverstolpe och

J H Kjellgren till musik av Olof Åhlström
 
Efter det finska kriget 1808-09 trädde Sverige och Finland in i varsin ny era, men fram tills dess hade de båda länderna en delad historia och ett delat kulturarv. Årtiondena före 1809 florerade starka känslor i det gemensamma riket, som tolkades av sin samtid i ord och ton. Den svenska tonsättaren Olof Åhlström (1756-1835) var en av den tidens kulturpersonligheter som idag kan ge oss en inblick i de känsloströmningar som pågick. Åhlström, som vid sidan av komponerandet även var krigsråd och förläggare, tonsatte sin samtids mest hyllade poeter och diktare. En rik sångskatt finns bevarad efter hans samarbete med de finlandssvenska poeterna Franz Michael Franzén och Michael Choraeus. Han tonsatte också dikter av personer som hade stark bindning till den östra rikshalvan, däribland Johan Henrik Kellgren och Anna-Maria Lenngren. De texter som skrevs i Finland speglar med skälvande nerv hur det var att leva i Napoleontidens krigsskugga och i upplysningstidens aktersvall. Detta program visar på denna sångskatt som beskriver känsloläget där och då.
 
 

När Bernadotte kom till Sverige
 
Våren 1808 stod den franska republikens marskalk, Jean-Baptiste Bernadotte, rustad med en 33000 man stark truppstyrka i Hamburg. Tillsammans med danskarna hade Bernadotte för avsikt att invadera Sverige. Denna invasionsplan blev dock lagd på is. Napoleon var fullt upptagen med krigsskådeplatsen i Spanien och isläget mellan de danska öarna visade sig vara ogynnsamt för en övergång av en så stor invasionsarme. Två år senare blev samme Bernadotte kallad till Sverige, för att den 21 augusti 1810 väljas till svensk tronföljare och ärva den svenska tronen efter Karl XIII. Så förbryllande, ja rent motsägelsefulla ting kunde utspela sig i denna turbulenta tid. Kriget mellan Sverige och Finland tog slut 1809, och de två länderna trädde in i varsin ny era. De starka känslor som florerade, först i det gemensamma riket och sedan efter kriget, avspeglar sig i tidens dikt och musik.
Denna spännande mix av tradition och förnyelse vill vi förmedla i kammarmusikprogrammet ”När Bernadotte kom till Sverige”.
När Bernadotte satt på den svenska tronen tolkas tidsandan av kompositörer som Eduard du Puy, Bernard Crusell, Johan David Valerius, Adolf Fredrik Lindblad, Prins Gustaf och Mathilde Montgomery. Även poeterna Esias Tegnér, Daniel Amadeus Atterbom och Erik Gustaf Geijer beskrev sin samtid. Från Bernadottes födelseland Frankrike har vi hämtat musik av Francois Joseph Gossec, André Grétry, Etienne Nicolas Mehul och Luigi Cherubini, Ur den tyska repertoaren är Ludvig van Beethoven den mest namnkunnige.

 

Söderländskan i Norden

 

- Ett program med musik av och för Mathilda Orozco

Musikalisk, intelligent och sensuell – så har hon beskrivits, Mathilda Orozco. Hon föddes i Milano 1796, som dotter till en spansk far och en österrikisk mor, och kom som 20-åring till Sverige. Under 1800-talets första hälft höll hon vida omtalade salonger i sina hem, där gäster som kronprins Oscar, kulturprofiler och akademiledamöter, brittiska generaler, och friherrinnor umgicks. I egenskap av såväl sångerska och harpist som pianist gav Mathilda sina vänner en glimt av kontinenten med sin exotiska kulturpersonlighet. Som kompositör kulminerade hennes produktion på 1830-talet och när sista samlingen sånger utkom 1856 hade hon tonsatt 57 dikter, många av dem med egen svensk text. Mathilda, som kallades Näktergalen från Arnos dal, uppvaktades också med hyllningsdikter av tidens stora skalder Tegnér, Geijer, Böttiger, Nicander och Lindblad.

I vår kammarmusikaliska föreställning vill vi presentera något av allt det som denna spännande och mångsidiga kvinna stod för, förmedlat genom hennes egna sånger och sånger som skrivits till hennes ära. I programmet ingår också musik av hennes samtids kompositörer från Spanien, Italien, Frankrike och Sverige. Däribland Rossini, som Mathilda själv skrev en hyllningssång till och som hon möjligen också träffade i Italien.

Den 14 juni 2017 ger Anna Nyhlin & Bernt Malmros ut en CD med musik av och för Mathilda Orozco.

Kärlek eller vänskap - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Illusionen - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Den bedragne - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Strödda tankar - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00
Wågen - Anna Nyhlin & Bernt Malmros
00:00 / 00:00